+90 543 433 60 80 info@sanatlarandevu.com
+90 543 433 60 80 info@sanatlarandevu.com

Ön Bilgilendirme Formu

ADDE 1: SATICI BİLGİLERİ


Unvanı: ASAMANYA TURİZM EĞİTİM ORG.VE TİC.LTD.ŞTİ
Adresi: YELKEN SOK. ESENYALI APT. NO:6 K:2 D:12 FENERBAHÇE/KADIKÖY İSTANBUL
Telefon: (0542) 722 73 40
İnternet Sitesi: http://sanatlarandevu.com/
E-Posta: sanatlarandevu@gmail.com
Müşteri Hizmetleri Telefon: (0542) 722 73 40

TÜRSAB Belge Numarası: 9126
Mersis Numarası: Click or tap here to enter text.

 

MADDE 2: KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait Sanatla Randevu internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen niteliklere haiz mal veya hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT


NOT: Dijital bir ürün olup fiziksel ürün teslimatı yapılmadığı için bu maddenin kargo bedeli geçerli değildir.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, temel nitelikleri, içeriği, adeti, KDV dahil satış fiyatı ve ödeme şekli aşağıdaki gibidir:

Mal/Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam Türk Lirası)
Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

Mal/Hizmet tüm vergiler dahil fiyatı:
Mal/Hizmet Toplam Fiyatı:
Toplam Vergisi (KDV):
Toplam Kargo Ücreti:
Toplam Teslim Fiyatı:

 

Ödeme Şekli: Kredi Kartı
Vadeli Satışlarda:
• Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.
• Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
• Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağı için Alıcı, faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmelidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir.
• Detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

Fiyatlar:
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Alıcı Sanatla Randevu web sitesinde ilgili Malın/Hizmetin tanıtım sayfasında belirtilen tarih ve saat aralıklarında dijital olarak erişebilecektir. Dijital içerik hizmeti tek seferde belirtilen tarih ve saat aralıklarında gerçekleştirilerek ifa edilip ilgili programın sona ermesi ile tamamlanacaktır ve tekrar içeriğe erişim sağlanmayacaktır.

Malın/Hizmetin tanıtım sayfasında sertifika verileceği belirtilmiş olması halinde, yukarıdaki fiyat sertifika belgesi bedelini de kapsayacaktır, ancak paketleme, kargo ve teslim masrafları Mal/Hizmet bedeline dahil değildir ve Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti Sanatla Randevu-TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi edimin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Malın/Hizmetin geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

Sertifika verilecekse Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

FATURA BİLGİLERİ
Adı/soyadı/Ünvanı:
Alıcı Mail Adresi:
Adresi:
Telefon:

 

MADDE 4: CAYMA HAKKI


4.1 Alıcı, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı (parçalı teslimatlarda son parçanın teslimi) gün başlar.
4.2 Cayma bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan Sanatla Randevu web sitesinde yer alan “Cayma Hakkı Formu” üzerinden veya Madde 1 de belirtilen iletişim kanallarından birisi yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

 

MADDE 5: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 6: YÜRÜRLÜK


Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu ÖN BİLGİLENDİRMENİN ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.