+90 543 433 60 80 info@sanatlarandevu.com
+90 543 433 60 80 info@sanatlarandevu.com

Aydınlatma Metni

I. Veri Sorumlusu

Sanatla Randevu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında müşterilerimizin ve web site ziyaretçilerimizin işbu Aydınlatma Metni ile aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

II. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 1. Web Sitemize üye olmayan ziyaretçi

Web sitemize kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz takdirde, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır, yani web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgileri toplar ve depolar:

 • IP adresi
 • Tarih ve saat
 • GMT’ye göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (açılan sayfalar)
 • Erişim durumu / HTTP durum kodu
 • Aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü

Bahsedilen veriler, web sitemizin rahat kullanımını sağlamak, sistem güvenliğini ve istikrarını değerlendirmek ve web sitesine sorunsuz bir bağlantı kurmak amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” ve Kanunu madde 5/2 ç bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

 

 1. İletişim Formu veya e-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde (yukarıda madde 1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bizimle paylaştığınız kişisel veriler, örneğin adınız-soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, sorularınızı yanıtlamak için tarafımızca kaydedilecektir.

Bu durumda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” veya madde 5/2 c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebepleri ile işlenecektir.

 

 1. Kayıt Formu suretiyle web Sitemize üye olan ziyaretçi

Web sitesine kayıtlı kullanıcısı olmak amacıyla bir kullanıcı hesabı açmanız durumunda (yukarıda madde 1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz, örneğin e-posta adresi, şifre, yüklenen fotoğraflar ve benzeri, tarafımızdan kaydedilecektir.

Bu durumda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde madde 5/2 f bendinde düzenlenen “meşru menfaat” veya Kanunu madde 5/2 ç bendinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” veya madde 5/2 c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebepleri ile işlenecektir.

 1. Sipariş gerçekleştiren Müşterilerimiz

Web sitesi aracılığı ile sipariş vermeniz durumunda (yukarıda madde 1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz, örneğin e-posta adresi, şifre, Mesafeli Satış Sözleşmesi içeriğinde bulunan kişisel verileriniz, tarafımızdan kaydedilecektir.

Bu durumda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde madde 5/2 c bendinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebepleri ile işlenecektir.

 1. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası

 

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz  Sanatla Randevu tarafından ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası dahil olmak üzere KVK Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan özel kurum, kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları ve tedarikçileri ile, ayrıca sistem gereği web sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, e-posta sunucusu sağlayıcısı ile paylaşılabilecektir.

 

IV. Kişisel verilerin toplanması yöntemleri

Kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir şekilde elektronik ortamlarda sizin bizimle paylaştığınız veya tarayıcınızın sunucumuza aktarması yoluyla toplamakta ve işlemektedir.

 

V. Kişisel verilerin saklanması

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim, ifşa veya imha edilmesi gibi her türlü yetkisiz müdahaleye karşı verilerin güvenliği için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır ve gerekli özeni göstermektedir. Kişisel verileriniz kural olarak veri işleme amacını ortadan kalkması ardından ilk periyodik imha işlemi çerçevesinde silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Ancak kanunlarda bu süreyi aşan bir muhafaza süresi belirlenmiş olması durumunda ilgili kanun uyarınca öngörülen muhafaza süresi bitene kadar kişisel verileriniz muhafaza edilecektir ve bu sürenin tamamlanması ardında ilk periyodik imha dahilinde silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bunun ötesinde kişisel verileriniz sözleşme çerçevesinde veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zaruri olması halinde (yasal zamanaşımı süreleri) bu ihtiyacın ortadan kalması ardından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

VI. Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Sanatla Randevu ‘ya başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Sanatla Randevu’ya iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı, https://sanatlarandevu.com/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu/ internet adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu kullanarak iletebilirsiniz.

 

VII. Veri Koruma Düzenlemelerinde Değişiklik

Teknik gelişmeler nedeniyle gerekli hale geldiğinde, güvenlik ve veri koruma önlemlerimizi değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu durumlarda, veri koruma konusundaki bilgilerimizi de buna göre uyarlayacağız. Bu nedenle, lütfen veri koruma beyanımızın güncel versiyonuna dikkat edin.